نیم ست لابرادوریت

Labradorite Half Set 

لابرادوریت نمونه‌ای از سنگ‌ها با خاصیت لابرادورنس است که درخشندگی مرواریدگونی دارد و در بعضی از نمونه‌های آن، اثر شیلر که ترکیبی از رنگ‌های ایجاد شده در نتیجه تعامل سنگ با نور است، به بهترین شکل نمایش داده می‌شود. این سنگ زیبا که میزان قیمت آن با توجه به فاکتورهایی چون: کیفیت سنگ، اندازه، رنگ و از همه مهم‌تر اجزا و رگه‌های قابل مشاهده در آن تعیین می‌شود، در ساخت بسیاری از جواهرات کاربرد دارد. یکی از این جواهرات نیم ست لابرادوریت است که عموماً شامل آویز، گوشواره و انگشتر است و به طور کلی همه اجزای نیم ست را دربر می‌گیرد.

نمایش یک نتیجه

تحویل فوری

لابرادوریت نمونه‌ای از سنگ‌ها با خاصیت لابرادورنس است که درخشندگی مرواریدگونی دارد و در بعضی از نمونه‌های آن، اثر شیلر که ترکیبی از رنگ‌های ایجاد شده در نتیجه تعامل سنگ با نور است، به بهترین شکل نمایش داده می‌شود. این سنگ زیبا که میزان قیمت آن با توجه به فاکتورهایی چون: کیفیت سنگ، اندازه، رنگ و از همه مهم‌تر اجزا و رگه‌های قابل مشاهده در آن تعیین می‌شود، در ساخت بسیاری از جواهرات کاربرد دارد. یکی از این جواهرات نیم ست لابرادوریت است که عموماً شامل آویز، گوشواره و انگشتر است و به طور کلی همه اجزای نیم ست را دربر می‌گیرد.