طرح آینه کاری

طرح آینه ‌کاری از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های پایه است که با ظرافت بسیار توسط استادکاران این حرفه انجام می‌شود. همان‌طور که معماران در تزیین بناها از روش آینه‌ کاری بهره می‌گیرند و با چسباندن قطعه‌های کوچک آینه در ابعاد و اشکال هندسی، جذابیت معماری داخلی خانه را دوچندان می‌سازند، رکاب‌سازان نیز با بهره‌گیری از طرح آینه کاری، طرح دلنشینی را روی رکاب پیاده می‌کنند تا به نوعی مورد پسند همگان قرار گیرد.

به طور معمول طرح آینه‌ کاری به زیبایی در دور تا دور نگین انگشتر پیاده می‌شود و جذابیت و گیرایی نگین را دو چندان می‌سازد. این طرح به صورت کنگره‌های آینه‌ کاری شده در دور تا دور نگین است که نگین انگشتر را به زیبایی جلوه‌گر می‌سازد. طرح آینه‌ کاری از جمله طرح‌های اصیل است که متناسب با خلاقیت هنرمند رکاب‌ساز می‌تواند در جوار طرح‌های دیگر هم قرار گیرد و زیبایی یک اثر را صدچندان سازد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه

تحویل فوری

طرح آینه ‌کاری از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های پایه است که با ظرافت بسیار توسط استادکاران این حرفه انجام می‌شود. همان‌طور که معماران در تزیین بناها از روش آینه‌ کاری بهره می‌گیرند و با چسباندن قطعه‌های کوچک آینه در ابعاد و اشکال هندسی، جذابیت معماری داخلی خانه را دوچندان می‌سازند، رکاب‌سازان نیز با بهره‌گیری از طرح آینه کاری، طرح دلنشینی را روی رکاب پیاده می‌کنند تا به نوعی مورد پسند همگان قرار گیرد.

به طور معمول طرح آینه‌ کاری به زیبایی در دور تا دور نگین انگشتر پیاده می‌شود و جذابیت و گیرایی نگین را دو چندان می‌سازد. این طرح به صورت کنگره‌های آینه‌ کاری شده در دور تا دور نگین است که نگین انگشتر را به زیبایی جلوه‌گر می‌سازد. طرح آینه‌ کاری از جمله طرح‌های اصیل است که متناسب با خلاقیت هنرمند رکاب‌ساز می‌تواند در جوار طرح‌های دیگر هم قرار گیرد و زیبایی یک اثر را صدچندان سازد.