طرح اشکی پروانه‌ای

طرح اشکی پروانه‌ای از جمله طرح‌های ترکیبی است که به طور معمول روی مدل‌های فیلی پیاده می‌شود. در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز در بدو امر به ساخت  قطراتی به شکل اشک می‌پردازد؛ اشک‌هایی یکسان و هم‌اندازه که نقطه ابتدایی ساخت آنها روی نگین قرار می‌گیرد و به نوعی نگین را در محاق خود فرو می‌برد.

اما چنان که گفته شد در سبک این نوع طرح، فقط به طرح اشکی اکتفا نمی‌شود، چرا که هنرمند رکاب‌ساز تمثالی از پروانه با بال‌های باز را نیز در بدنه رکاب تعبیه می‌سازد؛ پروانه‌ای که از قالبی همسان ساخته شده و به شکلی زیبا در بدنه رو به پایین رکاب جای می‌گیرد و به طور کامل دور انگشت را می‌پوشاند.

هنرمند رکاب‌ساز برای ساخت این طرح و پیاده کردن دو گونه متفاوت روی فلز، به دقت و ظرافت بی‌مانندی نیازمند است و لازم است در این کار تجربه و مهارت بسیار داشته باشد تا بتواند آنچنان که باید و شاید به پیاده کردن طرح مورد نظر خود بپردازد و بدین‌سان جلوه نگین را دو چندان سازد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه


طرح اشکی پروانه‌ای از جمله طرح‌های ترکیبی است که به طور معمول روی مدل‌های فیلی پیاده می‌شود. در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز در بدو امر به ساخت  قطراتی به شکل اشک می‌پردازد؛ اشک‌هایی یکسان و هم‌اندازه که نقطه ابتدایی ساخت آنها روی نگین قرار می‌گیرد و به نوعی نگین را در محاق خود فرو می‌برد.

اما چنان که گفته شد در سبک این نوع طرح، فقط به طرح اشکی اکتفا نمی‌شود، چرا که هنرمند رکاب‌ساز تمثالی از پروانه با بال‌های باز را نیز در بدنه رکاب تعبیه می‌سازد؛ پروانه‌ای که از قالبی همسان ساخته شده و به شکلی زیبا در بدنه رو به پایین رکاب جای می‌گیرد و به طور کامل دور انگشت را می‌پوشاند.

هنرمند رکاب‌ساز برای ساخت این طرح و پیاده کردن دو گونه متفاوت روی فلز، به دقت و ظرافت بی‌مانندی نیازمند است و لازم است در این کار تجربه و مهارت بسیار داشته باشد تا بتواند آنچنان که باید و شاید به پیاده کردن طرح مورد نظر خود بپردازد و بدین‌سان جلوه نگین را دو چندان سازد.