طرح اشکی 

طرح اشکی از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های پایه است که در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز در بدنه رکاب به ساخت دو نما از اشک می‌پردازد؛ اشک‌هایی که از هر سو نگین را نشانه می‌گیرد و بدین سان نگین را در محاق خود جای می‌دهد. در واقع در این نوع طرح، بدنه پشتی رکاب با نقره یکدست جلوه می‌یابد، اما دو سر رکاب، جلوه‌ای دیگر از هنر رکابساز را به نمایش‌گذارد؛ جلوه‌ای زیبا که محصولِ قطراتی دلنشین است و به صورتی جذاب اشک‌هایی کاملاً یکسان را به نمایش می‌گذارد.

نمایش دادن همه 12 نتیجه

5,200,000 تومان
تحویل فوری
6,200,000 تومان
تحویل فوری
تحویل فوری
3,400,000 تومان
تحویل فوری
4,200,000 تومان
تحویل فوری
تحویل فوری

طرح اشکی از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های پایه است که در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز در بدنه رکاب به ساخت دو نما از اشک می‌پردازد؛ اشک‌هایی که از هر سو نگین را نشانه می‌گیرد و بدین سان نگین را در محاق خود جای می‌دهد. در واقع در این نوع طرح، بدنه پشتی رکاب با نقره یکدست جلوه می‌یابد، اما دو سر رکاب، جلوه‌ای دیگر از هنر رکابساز را به نمایش‌گذارد؛ جلوه‌ای زیبا که محصولِ قطراتی دلنشین است و به صورتی جذاب اشک‌هایی کاملاً یکسان را به نمایش می‌گذارد.