طرح تک مخراج

طرح تک مخراج در رده طرح‌های کنار مخراج و دور مخراج قرار دارد. تنها تفاوت آن با این گروه از طرح‌ها این است که در این طرح، رکاب ساز از یک مخراجکاری خاص در بخشی از رکاب استفاده می‌کند. معمولاً نوع جایگیری مخراجکاری مذکور در کنار نگین است و از این نظر، این طرح در بعضی آثار، شباهت زیادی با طرح کنار مخراج دارد. در این طرح، رکاب‌سازان جهت انجام مخراجکاری روی رکاب از نگین‌های درخشان بهره می‌گیرند و حتی گاهاً متناسب با نوع نگین، از رنگ‌های مختلف نگین‌ها استفاده می‌کنند؛ رنگ‌هایی که هر کدام در تناسب رنگی‌شان با نگین، درخشش بیشتری به نگین اصلی می‌بخشند.

نمایش یک نتیجه


طرح تک مخراج در رده طرح‌های کنار مخراج و دور مخراج قرار دارد. تنها تفاوت آن با این گروه از طرح‌ها این است که در این طرح، رکاب ساز از یک مخراجکاری خاص در بخشی از رکاب استفاده می‌کند. معمولاً نوع جایگیری مخراجکاری مذکور در کنار نگین است و از این نظر، این طرح در بعضی آثار، شباهت زیادی با طرح کنار مخراج دارد. در این طرح، رکاب‌سازان جهت انجام مخراجکاری روی رکاب از نگین‌های درخشان بهره می‌گیرند و حتی گاهاً متناسب با نوع نگین، از رنگ‌های مختلف نگین‌ها استفاده می‌کنند؛ رنگ‌هایی که هر کدام در تناسب رنگی‌شان با نگین، درخشش بیشتری به نگین اصلی می‌بخشند.