طرح جواهری

طرح جواهری به طور معمول برای نگین‌هایی که با تراش‌های خاص مزین شده‌اند به کار گرفته می‌شود. اصالت این طرح به هنر انگشترسازان خطه زنجان بازمی‌گردد و طراح اصلی این نوع طرح، استاد مجید گنجی از برجسته‌ترین انگشترسازان خطه زنجان است.

در این نوع طرح که به طور معمول روی مدل چهارچنگ پیاده می‌شود، نگین به صورت جواهر نشان در مرکز توجه قرار می‌گیرد و به واسطه همین امر به مراقبت بیشتری نسبت به انگشترهایی که نگین در بافت رکاب فرو می‌رود نیاز دارد.

آنچه در این نوع طرح حائز اهمیت است، نوع تراشی است که نگین با آن مزین می‌شود؛ چرا که تراش نگین در این طرح به خوبی نمایان می‌گردد و ابعاد نگین به زیبایی به نمایش گذاشته می‌شود و همین امر، جذابیت تماشایی به اثر می‌بخشد.

نمایش یک نتیجه


طرح جواهری به طور معمول برای نگین‌هایی که با تراش‌های خاص مزین شده‌اند به کار گرفته می‌شود. اصالت این طرح به هنر انگشترسازان خطه زنجان بازمی‌گردد و طراح اصلی این نوع طرح، استاد مجید گنجی از برجسته‌ترین انگشترسازان خطه زنجان است.

در این نوع طرح که به طور معمول روی مدل چهارچنگ پیاده می‌شود، نگین به صورت جواهر نشان در مرکز توجه قرار می‌گیرد و به واسطه همین امر به مراقبت بیشتری نسبت به انگشترهایی که نگین در بافت رکاب فرو می‌رود نیاز دارد.

آنچه در این نوع طرح حائز اهمیت است، نوع تراشی است که نگین با آن مزین می‌شود؛ چرا که تراش نگین در این طرح به خوبی نمایان می‌گردد و ابعاد نگین به زیبایی به نمایش گذاشته می‌شود و همین امر، جذابیت تماشایی به اثر می‌بخشد.