طرح حصیری

طرح حصیری از جمله طرح‌هایی است که به واسطه ابعاد درشت مدل فیلی، روی این مدل پیاده می‌شود. در این طرح، رکاب‌ساز با ظرافت و دقت بر سطح رکاب، بافته‌ها و رشته‌های تابیده شده حصیر را نقره‌کوبی می‌کند تا بدین سان، نمایی از حصیرهای بافته شده روی سطح رکاب پیاده شود. در این طرح، نقره‌کوبی نیاز به مهارت و دقت بالایی دارد و رکاب‌ساز باید جهت انجام این کار از قالبی خاص استفاده کند تا شکلی همسان از تافته‌ها روی بدنه نقره ایجاد شود.

نمایش یک نتیجه

تحویل فوری
10,000,000 تومان

طرح حصیری از جمله طرح‌هایی است که به واسطه ابعاد درشت مدل فیلی، روی این مدل پیاده می‌شود. در این طرح، رکاب‌ساز با ظرافت و دقت بر سطح رکاب، بافته‌ها و رشته‌های تابیده شده حصیر را نقره‌کوبی می‌کند تا بدین سان، نمایی از حصیرهای بافته شده روی سطح رکاب پیاده شود. در این طرح، نقره‌کوبی نیاز به مهارت و دقت بالایی دارد و رکاب‌ساز باید جهت انجام این کار از قالبی خاص استفاده کند تا شکلی همسان از تافته‌ها روی بدنه نقره ایجاد شود.