طرح دورمخراج

طرح دورمخراج از جمله طرح‌هایی است که به طور معمول حول نگین‌‌های درشت پیاده می‌شود. در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز برای جلوه بیشتر نگین با مخراجکاری دور تا دور نگین را مزین می‌سازد. مخراجکاری‌های انجام شده می‌تواند هم از نظر نوع جواهر و هم از نظر شکل جانشانی نگین‌ها، صورت‌های متفاوتی از خود به نمایش گذارد.

گاهی اوقات هنرمند رکاب‌ساز در این طرح برای مخراجکاری، از نگین‌های پر درخشش بهره می‌گیرد تا بدین‌سان جلوه اثر صد چندان شود و گاهی متناسب با رنگ نگین، مخراجکاری‌ها انتخاب می‌شود تا رنگ نگین بیش از پیش در چشم بیننده جلوه‌گر شود. جانشانی دقیق نگین‌ها در مخراجکاری نیازمند مهارت و تبحر بالایی است که فقط هنرمندانی از عهده آن بر می‌آیند که توانایی کافی در این زمینه داشته باشند.

نمایش دادن همه 6 نتیجه

تحویل فوری
تحویل فوری

طرح دورمخراج از جمله طرح‌هایی است که به طور معمول حول نگین‌‌های درشت پیاده می‌شود. در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز برای جلوه بیشتر نگین با مخراجکاری دور تا دور نگین را مزین می‌سازد. مخراجکاری‌های انجام شده می‌تواند هم از نظر نوع جواهر و هم از نظر شکل جانشانی نگین‌ها، صورت‌های متفاوتی از خود به نمایش گذارد.

گاهی اوقات هنرمند رکاب‌ساز در این طرح برای مخراجکاری، از نگین‌های پر درخشش بهره می‌گیرد تا بدین‌سان جلوه اثر صد چندان شود و گاهی متناسب با رنگ نگین، مخراجکاری‌ها انتخاب می‌شود تا رنگ نگین بیش از پیش در چشم بیننده جلوه‌گر شود. جانشانی دقیق نگین‌ها در مخراجکاری نیازمند مهارت و تبحر بالایی است که فقط هنرمندانی از عهده آن بر می‌آیند که توانایی کافی در این زمینه داشته باشند.