طرح دور برنج

طرح دور برنج از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های پایه است که جذابیت و زیبایی یک رکاب را چند برابر می‌سازد. در این طرح، دور نگین، به جای نقره با فلز برنج کار می‌شود و از آنجا که رنگ طلایی فلز برنج ثابت و ماندگار است، زیبایی اثر را چند برابر می‌سازد. به طور معمول، این طرح به جای آبکاری‌های طلایی در ساخت رکاب انگشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چرا که رنگ طلایی حاصله از فلز برنج، به صورت ثابت و دائمی روی رکاب نقش می‌بندد، حال آنکه رنگ طلایی حاصل شده از شیوه آبکاری غیردائمی است و به طور معمول پس از 6 ماه تا یکسال محو شده و کل انگشتر به رنگ نقره در می‌آید.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

4,800,000 تومان
6,800,000 تومان

طرح دور برنج از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های پایه است که جذابیت و زیبایی یک رکاب را چند برابر می‌سازد. در این طرح، دور نگین، به جای نقره با فلز برنج کار می‌شود و از آنجا که رنگ طلایی فلز برنج ثابت و ماندگار است، زیبایی اثر را چند برابر می‌سازد. به طور معمول، این طرح به جای آبکاری‌های طلایی در ساخت رکاب انگشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چرا که رنگ طلایی حاصله از فلز برنج، به صورت ثابت و دائمی روی رکاب نقش می‌بندد، حال آنکه رنگ طلایی حاصل شده از شیوه آبکاری غیردائمی است و به طور معمول پس از 6 ماه تا یکسال محو شده و کل انگشتر به رنگ نقره در می‌آید.