طرح دور ترنج

طرح دور ترنج از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های پایه است که در آن هنرمند رکاب‌ساز، با ظرافتی سنجیده، ترنج‌هایی زیبا را بسان طراحان فرش روی فلز نقره پیاده می‌کند. ظرافت و زیبایی این اثر به واسطه آن است که ترنج‌ها به زیبایی و به صورت کاملاً همسان با یکدیگر روی فلز نقره قلم خورده است و رکاب را به اثری برازنده مبدل ساخته است. در این طرح از آنجا که ترنج‌ها گرداگرد نگینخانه را می‌پوشانند و جلوه زیبایی به نگین مرکزی انگشتر نقره می‌بخشند، با نام دور ترنج شناخته می‌شود.

نمایش یک نتیجه


طرح دور ترنج از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل‌های پایه است که در آن هنرمند رکاب‌ساز، با ظرافتی سنجیده، ترنج‌هایی زیبا را بسان طراحان فرش روی فلز نقره پیاده می‌کند. ظرافت و زیبایی این اثر به واسطه آن است که ترنج‌ها به زیبایی و به صورت کاملاً همسان با یکدیگر روی فلز نقره قلم خورده است و رکاب را به اثری برازنده مبدل ساخته است. در این طرح از آنجا که ترنج‌ها گرداگرد نگینخانه را می‌پوشانند و جلوه زیبایی به نگین مرکزی انگشتر نقره می‌بخشند، با نام دور ترنج شناخته می‌شود.