طرح سه حلقه

طرح سه حلقه از جمله طرح‌هایی است که در آن سه حلقه به صورت مجزا با فلز نقره ساخته می‌شود که هر یک از حلقه‌ها، شکل و صورتی خاص به خود می‌گیرد. در این طرح خاص که بیشتر در آثار و جواهرات زنانه و دخترانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، فرد می‌تواند به راحتی در مجالس متفاوت هر یک از حلقه‌ها را در انگشت بیندازد.

ویژگی ثابتی که به طور معمول برای این طرح می‌توان نام برد اینکه حلقه وسط حتماً به صورت تک نگین کار می‌شود تا نمای کاملی از نگین حول دو حلقه دیگر نمایش داده شود و دو حلقه دیگر که رکاب‌ساز به صورت جواهر نشان یا ساده به ساخت آن می‌پردازد، جذابیت دوچندانی به کار می‌بخشد.

نمایش یک نتیجه

تحویل فوری

طرح سه حلقه از جمله طرح‌هایی است که در آن سه حلقه به صورت مجزا با فلز نقره ساخته می‌شود که هر یک از حلقه‌ها، شکل و صورتی خاص به خود می‌گیرد. در این طرح خاص که بیشتر در آثار و جواهرات زنانه و دخترانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، فرد می‌تواند به راحتی در مجالس متفاوت هر یک از حلقه‌ها را در انگشت بیندازد.

ویژگی ثابتی که به طور معمول برای این طرح می‌توان نام برد اینکه حلقه وسط حتماً به صورت تک نگین کار می‌شود تا نمای کاملی از نگین حول دو حلقه دیگر نمایش داده شود و دو حلقه دیگر که رکاب‌ساز به صورت جواهر نشان یا ساده به ساخت آن می‌پردازد، جذابیت دوچندانی به کار می‌بخشد.