طرح مربعی

طرح مربعی از جمله طرح‌های پیاده شده روی رکاب‌های پایه است که ساخت آن همانند طرح نگین برجسته دقت و ظرافت بسیاری می‌طلبد. در این مدل نیز چندین گوهر در کنار هم با ظرافت و دقت در داخل رکاب جای می‌گیرند و تصویری زیبا می‌آفرینند. از این رو باید گفت طرح مربعی نیز در رده طرح‌های بسیار پیچیده و دشوار است که فقط هنرمندانی می‌توانند از عهده ساخت آن برآیند که تبحر خاصی در ساخت رکاب‌های چند نگین داشته باشند.

این نوع طرح، حول نگین‌های اثر تصویرگری می‌کند. در واقع نگین‌های هم قطع و هم‌اندازه در قالب مربعی برجسته در کنار هم جای می‌گیرند و نه تنها خواص گوناگون را به صاحب و دارنده خود منتقل می‌کنند، بلکه جذابیت دو چندانی به کلیت کار می‌بخشند.

نمایش یک نتیجه

تحویل فوری

طرح مربعی از جمله طرح‌های پیاده شده روی رکاب‌های پایه است که ساخت آن همانند طرح نگین برجسته دقت و ظرافت بسیاری می‌طلبد. در این مدل نیز چندین گوهر در کنار هم با ظرافت و دقت در داخل رکاب جای می‌گیرند و تصویری زیبا می‌آفرینند. از این رو باید گفت طرح مربعی نیز در رده طرح‌های بسیار پیچیده و دشوار است که فقط هنرمندانی می‌توانند از عهده ساخت آن برآیند که تبحر خاصی در ساخت رکاب‌های چند نگین داشته باشند.

این نوع طرح، حول نگین‌های اثر تصویرگری می‌کند. در واقع نگین‌های هم قطع و هم‌اندازه در قالب مربعی برجسته در کنار هم جای می‌گیرند و نه تنها خواص گوناگون را به صاحب و دارنده خود منتقل می‌کنند، بلکه جذابیت دو چندانی به کلیت کار می‌بخشند.