طرح مکعبی

طرح مکعبی از جمله طرح‌های پرابعاد است که قابلیت پیاده شدن روی مدل‌های پایه، بخصوص مدل فیلی را دارد. در این طرح، هنرمند رکاب‌ساز نگینخانه انگشتر را به صورت یک مکعب درآورده و نگین را در نگینخانه ایجاد شده جای می‌دهد. این طرح که به طور معمول مخصوص نگین‌های قواره‌دار است، جلوه بیشتری در انگشتان درشت دارد. در این طرح، رکاب‌ساز ابعاد همسانی را حول نگین ایجاد کرده و نگین را یا به صورت کاملاً همسطح یا به صورت برجسته به وسیله گیره‌هایی در نگینخانه جای می‌دهد.

نمایش یک نتیجه

4,200,000 تومان

طرح مکعبی از جمله طرح‌های پرابعاد است که قابلیت پیاده شدن روی مدل‌های پایه، بخصوص مدل فیلی را دارد. در این طرح، هنرمند رکاب‌ساز نگینخانه انگشتر را به صورت یک مکعب درآورده و نگین را در نگینخانه ایجاد شده جای می‌دهد. این طرح که به طور معمول مخصوص نگین‌های قواره‌دار است، جلوه بیشتری در انگشتان درشت دارد. در این طرح، رکاب‌ساز ابعاد همسانی را حول نگین ایجاد کرده و نگین را یا به صورت کاملاً همسطح یا به صورت برجسته به وسیله گیره‌هایی در نگینخانه جای می‌دهد.