طرح نگین برجسته

طرح نگین برجسته از جمله طرح‌های پیاده شده روی رکاب‌های پایه است که ساخت آن دقت بسیار بالایی می‌طلبد؛ چرا که در این مدل طرح لازم است تمام نگین‌های تراش خورده با ظرافت و زیبایی در داخل رکاب جای گیرند و تصویری زیبا بیافرینند. از این رو باید گفت طرح نگین برجسته از جمله طرح‌های بسیار پیچیده و دشوار است که فقط هنرمندانی می‌توانند از عهده ساخت آن برآیند که تبحر خاصی در ساخت رکاب‌های چند نگین داشته باشند.

در واقع این نوع طرح، بیشتر پیرامون نگین‌های اثر تصویرگری می‌کند و نگین‌هایی را که با تراش‌های گوناگون جلوه یافته‌اند را بیش از پیش نمایش می‌دهد تا جایی که نگین‌ها با خواص گوناگون به صورتی هم قطع و هم‌اندازه در سطح رکاب قرار می‌گیرند و به شکلی زیبا جلوه‌گر می‌شوند.

نمایش یک نتیجه

تحویل فوری

طرح نگین برجسته از جمله طرح‌های پیاده شده روی رکاب‌های پایه است که ساخت آن دقت بسیار بالایی می‌طلبد؛ چرا که در این مدل طرح لازم است تمام نگین‌های تراش خورده با ظرافت و زیبایی در داخل رکاب جای گیرند و تصویری زیبا بیافرینند. از این رو باید گفت طرح نگین برجسته از جمله طرح‌های بسیار پیچیده و دشوار است که فقط هنرمندانی می‌توانند از عهده ساخت آن برآیند که تبحر خاصی در ساخت رکاب‌های چند نگین داشته باشند.

در واقع این نوع طرح، بیشتر پیرامون نگین‌های اثر تصویرگری می‌کند و نگین‌هایی را که با تراش‌های گوناگون جلوه یافته‌اند را بیش از پیش نمایش می‌دهد تا جایی که نگین‌ها با خواص گوناگون به صورتی هم قطع و هم‌اندازه در سطح رکاب قرار می‌گیرند و به شکلی زیبا جلوه‌گر می‌شوند.