طرح نگین دار

طرح نگین دار یکی از طرح‌هایی است که در آن رکاب‌ساز در نقطه میانی بدنه رکاب، محلی را برای استقرار و جانشانی نگین آماده می‌سازد. در این طرح، نگین کاملاً همسان با بدنه رکاب خودنمایی می‌کند، چرا که در میانه فلز محلی برای آن ایجاد شده است، نه اینکه نگین روی رکاب سوار شود.

در طرح نگین دار که روی مدل رکاب‌های خاص چون رکاب حلقه پیاده می‌شود، نگین در مرکزیت رکاب یک تکه جای می‌گیرد و تصویری زیبا می‌آفریند.

نمایش یک نتیجه

10,500,000 تومان

طرح نگین دار یکی از طرح‌هایی است که در آن رکاب‌ساز در نقطه میانی بدنه رکاب، محلی را برای استقرار و جانشانی نگین آماده می‌سازد. در این طرح، نگین کاملاً همسان با بدنه رکاب خودنمایی می‌کند، چرا که در میانه فلز محلی برای آن ایجاد شده است، نه اینکه نگین روی رکاب سوار شود.

در طرح نگین دار که روی مدل رکاب‌های خاص چون رکاب حلقه پیاده می‌شود، نگین در مرکزیت رکاب یک تکه جای می‌گیرد و تصویری زیبا می‌آفریند.