طرح هشت ضلعی

طرح هشت ضلعی در زمره طرح‌هایی است که در آن هنرمند رکاب‌ساز تمام تلاش خود را در نقره‌کوبی و شکل‌دهی رکاب نقره به کار می‌گیرد تا هشت ضلعی منظمی را دور نگین آماده سازد؛ هشت ضلعی که همانند یک قاب، نگین را در محاق خود فرو می‌برد. در این شیوه، حلقه رکاب به پشت نگینخانه متصل شده است و نگین به زیبایی در نگینخانه هشت ضلعی جای گرفته است. این طرح از رکاب که بیشتر روی مدل‌های صفوی قابلیت اجرا دارد، تلاش زیاد رکاب‌سازان را می‌طلبد تا نگین به خوبی در نگینخانه آن جای گیرد و هشت ضلعی دور نگین به خوبی داده شود.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

تحویل فوری
تحویل فوری

طرح هشت ضلعی در زمره طرح‌هایی است که در آن هنرمند رکاب‌ساز تمام تلاش خود را در نقره‌کوبی و شکل‌دهی رکاب نقره به کار می‌گیرد تا هشت ضلعی منظمی را دور نگین آماده سازد؛ هشت ضلعی که همانند یک قاب، نگین را در محاق خود فرو می‌برد. در این شیوه، حلقه رکاب به پشت نگینخانه متصل شده است و نگین به زیبایی در نگینخانه هشت ضلعی جای گرفته است. این طرح از رکاب که بیشتر روی مدل‌های صفوی قابلیت اجرا دارد، تلاش زیاد رکاب‌سازان را می‌طلبد تا نگین به خوبی در نگینخانه آن جای گیرد و هشت ضلعی دور نگین به خوبی داده شود.