طرح پروانه

طرح پروانه از جمله طرح‌های پیاده شده روی رکاب‌های پایه است که در آن تمثالی از پروانه‌ای با بال‌های باز به صورت کاملاً برجسته در بدنه رکاب تعبیه می‌شود؛ پروانه‌ای که از قالبی همسان ساخته شده و به شکلی زیبا و باظرافت نزدیک به نگین و  روی دو سمت رکاب جای گرفته است.

طرح پروانه در رده مدل‌های ظریف و شکیل است که می‌تواند روی مدل‌های ظریفی چون صفوی هم پیاده شود. تنها تفاوت آن با پیاده‌سازی روی مدل‌های پهن مثل فیلی آن است که در مدل صفوی، پروانه تعبیه شده روی رکاب به صورت کاملاً برجسته طراحی می‌شود، در حالی که در مدل‌هایی مثل فیلی، پروانه به صورت توخالی روی نگین آماده می‌شود و طرح دیگری از نمای بال‌های پروانه را می‌آفریند.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

10,000,000 تومان
ناموجود
7,500,000 تومان

طرح پروانه از جمله طرح‌های پیاده شده روی رکاب‌های پایه است که در آن تمثالی از پروانه‌ای با بال‌های باز به صورت کاملاً برجسته در بدنه رکاب تعبیه می‌شود؛ پروانه‌ای که از قالبی همسان ساخته شده و به شکلی زیبا و باظرافت نزدیک به نگین و  روی دو سمت رکاب جای گرفته است.

طرح پروانه در رده مدل‌های ظریف و شکیل است که می‌تواند روی مدل‌های ظریفی چون صفوی هم پیاده شود. تنها تفاوت آن با پیاده‌سازی روی مدل‌های پهن مثل فیلی آن است که در مدل صفوی، پروانه تعبیه شده روی رکاب به صورت کاملاً برجسته طراحی می‌شود، در حالی که در مدل‌هایی مثل فیلی، پروانه به صورت توخالی روی نگین آماده می‌شود و طرح دیگری از نمای بال‌های پروانه را می‌آفریند.