طرح پولکی اشکی

طرح پولکی اشکی از جمله طرح‌های ترکیبی است که به طور معمول روی مدل‌های فیلی پیاده می‌شود. در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز در بدو امر به ساخت  قطراتی به شکل اشک می‌پردازد؛ اشک‌هایی یکسان و هم‌اندازه که نقطه ابتدایی ساخت آنها روی نگین قرار می‌گیرد و بدین‌ وسیله نگین را مهار می‌کند.

اما در این نوع طرح نیز مانند سایر طرح‌های ترکیبی به طرح اشکی اکتفا نمی‌شود، چرا که بلافاصله در پشت حلقه‌های اشک، پولک‌هایی بسان فلس‌هایی از بدنه ماهی به صورت هم‌اندازه و یک قطع روی بدنه رکاب تعبیه شده است و تصویری زیبا را می‌آفریند.

یکسان بودن پولک‌ها و اشک‌های تعبیه شده در بافت طرح پولکی اشکی و کنار هم قرار گرفتن آنها به صورتی خوشایند و دلپذیر، نیازمند دقت و ظرافت بی‌مانندی است که فقط بعضی از اساتید این فن می‌توانند به پیاده کردن این نوع طرح بپردازند و همگان امکان آماده‌سازی این نوع رکاب را ندارند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

تحویل فوری
تحویل فوری

طرح پولکی اشکی از جمله طرح‌های ترکیبی است که به طور معمول روی مدل‌های فیلی پیاده می‌شود. در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز در بدو امر به ساخت  قطراتی به شکل اشک می‌پردازد؛ اشک‌هایی یکسان و هم‌اندازه که نقطه ابتدایی ساخت آنها روی نگین قرار می‌گیرد و بدین‌ وسیله نگین را مهار می‌کند.

اما در این نوع طرح نیز مانند سایر طرح‌های ترکیبی به طرح اشکی اکتفا نمی‌شود، چرا که بلافاصله در پشت حلقه‌های اشک، پولک‌هایی بسان فلس‌هایی از بدنه ماهی به صورت هم‌اندازه و یک قطع روی بدنه رکاب تعبیه شده است و تصویری زیبا را می‌آفریند.

یکسان بودن پولک‌ها و اشک‌های تعبیه شده در بافت طرح پولکی اشکی و کنار هم قرار گرفتن آنها به صورتی خوشایند و دلپذیر، نیازمند دقت و ظرافت بی‌مانندی است که فقط بعضی از اساتید این فن می‌توانند به پیاده کردن این نوع طرح بپردازند و همگان امکان آماده‌سازی این نوع رکاب را ندارند.