طرح پولکی

طرح پولکی از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل فیلی است که در آن، پولک‌هایی بسان فلس‌های ماهی به صورت هم‌اندازه و یک قطع روی بدنه رکاب تعبیه می‌شود تا نگین در میان پولک‌ها جلوه خوشایندی از خود به نمایش گذارد. یکسان بودن پولک‌های تعبیه شده در بافت طرح پولکی و کنار هم قرار گرفتن آنها به صورتی خوشایند و دلپذیر، نه تنها نیازمند دقت و ظرافتی بی‌مانند است، بلکه تجربه و مهارت بالایی می‌طلبد که هنرمند رکاب‌ساز باید به صورت توأمان از آنها بهره گیرد.

نمایش دادن همه 7 نتیجه

تحویل فوری
تحویل فوری
11,200,000 تومان
10,800,000 تومان
تحویل فوری
8,500,000 تومان

طرح پولکی از جمله طرح‌های پیاده شده روی مدل فیلی است که در آن، پولک‌هایی بسان فلس‌های ماهی به صورت هم‌اندازه و یک قطع روی بدنه رکاب تعبیه می‌شود تا نگین در میان پولک‌ها جلوه خوشایندی از خود به نمایش گذارد. یکسان بودن پولک‌های تعبیه شده در بافت طرح پولکی و کنار هم قرار گرفتن آنها به صورتی خوشایند و دلپذیر، نه تنها نیازمند دقت و ظرافتی بی‌مانند است، بلکه تجربه و مهارت بالایی می‌طلبد که هنرمند رکاب‌ساز باید به صورت توأمان از آنها بهره گیرد.