طرح چهار چنگ

طرح چهارچنگ در رده طرح‌هایی است که روی مدل رکاب‌های فیلی و صفوی پیاده می‌شود. تفاوت این طرح با مدل چهارچنگ این است که در مدل چهارچنگ، رکاب به شیوه‌ای خاص طراحی می‌شود؛ شیوه‌ای که در قالب مدل‌‌های فیلی و صفوی نیست، اما در طرح چهار چنگ، چهار چنگ کوچکی نگین را در نگینخانه مهار می‌کند. نگینی که معمولاً با تراشی خاص همراه است، در مرکز نگینخانه جای می‌گیرد و چنگ‌های تعبیه شده در حول آن، به صورت کامل آن را مهار می‌کند. در این طرح رکاب‌ساز با مهارت به ساخت چنگ‌های کوچک می‌پردازد که این امر، نیازمند تجربه و دقت نظر است.

نمایش یک نتیجه

تحویل فوری
ناموجود
4,000,000 تومان

طرح چهارچنگ در رده طرح‌هایی است که روی مدل رکاب‌های فیلی و صفوی پیاده می‌شود. تفاوت این طرح با مدل چهارچنگ این است که در مدل چهارچنگ، رکاب به شیوه‌ای خاص طراحی می‌شود؛ شیوه‌ای که در قالب مدل‌‌های فیلی و صفوی نیست، اما در طرح چهار چنگ، چهار چنگ کوچکی نگین را در نگینخانه مهار می‌کند. نگینی که معمولاً با تراشی خاص همراه است، در مرکز نگینخانه جای می‌گیرد و چنگ‌های تعبیه شده در حول آن، به صورت کامل آن را مهار می‌کند. در این طرح رکاب‌ساز با مهارت به ساخت چنگ‌های کوچک می‌پردازد که این امر، نیازمند تجربه و دقت نظر است.