مدل دوچنگ

مدل دو چنگ یکی از مدل‌های سری چنگ است که نسبت به مدل چهارچنگ درصد کمتری از رکاب‌ها را مختص خود کرده است. در این نوع رکاب، دو چنگ با ظرافت نگین را مهار کرده‌اند؛ دو چنگی که رکابساز  به اشکال مختلف  به ساخته و پرداخته کردن آن می‌پردزاد. در این مدل، نگین در مرکز نگینخانه جای می‌گیرد و چنگ‌های تعبیه شده به صورت کامل آن را مهار می‌کند. در این طرح رکاب‌ساز با مهارت لبه‌های کوچک چنگ را می‌سازد و این کار نیازمند دقت و تجربه  در کار صنعتگری است.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

تحویل فوری

مدل دو چنگ یکی از مدل‌های سری چنگ است که نسبت به مدل چهارچنگ درصد کمتری از رکاب‌ها را مختص خود کرده است. در این نوع رکاب، دو چنگ با ظرافت نگین را مهار کرده‌اند؛ دو چنگی که رکابساز  به اشکال مختلف  به ساخته و پرداخته کردن آن می‌پردزاد. در این مدل، نگین در مرکز نگینخانه جای می‌گیرد و چنگ‌های تعبیه شده به صورت کامل آن را مهار می‌کند. در این طرح رکاب‌ساز با مهارت لبه‌های کوچک چنگ را می‌سازد و این کار نیازمند دقت و تجربه  در کار صنعتگری است.