طرح ساده

طرح ساده از جمله طرح‌های پیاده شده روی رکاب‌های نقره است که در آن هنرمند رکاب‌ساز، فلز نقره را به صورت کاملاً صاف و جلا خورده، بدون آنکه روی آن اثری از چکش‌خواری وجود داشته باشد ،به صورت حلقه‌ای آماده کرده و آن را به قسمت نگینخانه متصل می‌کند؛ نگینخانه‌ای که همانند سطح حلقه رکاب بدون طرح، دور نگین را فرامی‌گیرد.

این طرح با اینکه نوعی از طرح‌های دستساز است، اما نسبت به سایر طرح‌های دستساز که در آنها رکاب‌ساز فعالیت دوچندانی را صرف می‌کند تا اشکالی منظم را روی بدنه رکاب پیاده کند، زمان کمتری را از رکاب‌ساز می‌گیرد و طبعاً به همین دلیل قیمت کمتری را به خود اختصاص می‌دهد.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

تحویل فوری
2,500,000 تومان
ناموجود
4,800,000 تومان
6,800,000 تومان
تحویل فوری

طرح ساده از جمله طرح‌های پیاده شده روی رکاب‌های نقره است که در آن هنرمند رکاب‌ساز، فلز نقره را به صورت کاملاً صاف و جلا خورده، بدون آنکه روی آن اثری از چکش‌خواری وجود داشته باشد به صورت حلقه‌ای آماده کرده و آن را به قسمت نگینخانه متصل می‌کند؛ نگینخانه‌ای که همانند سطح حلقه رکاب بدون طرح، دور نگین را فرامی‌گیرد.

این طرح با اینکه نوعی از طرح‌های دستساز است، اما نسبت به سایر طرح‌های دستساز که در آنها رکاب‌ساز فعالیت دوچندانی را صرف می‌کند تا اشکالی منظم را روی بدنه رکاب پیاده کند، زمان کمتری را از رکاب‌ساز می‌گیرد و طبعاً به همین دلیل قیمت کمتری را به خود اختصاص می‌دهد.