طرح مورب

طرح مورب در رده طرح‌های خاص است که امکان پیاده شدن روی مدل‌های خاص انگشتر، مثل مدل حلقه را دارد. در این طرح، هنرمند رکاب‌ساز به ساخت حلقه به شکلی خاص می‌پردازد؛ به صورتی که فلز انگشتر به صورت چند بعدی و ظریف آماده می‌شود و نگینخانه‌ای در مرکز آن تعبیه می‌گردد که به راحتی نگین در آن جای می‌گیرد.

نمایش یک نتیجه

تحویل فوری
3,800,000 تومان

طرح مورب در رده طرح‌های خاص است که امکان پیاده شدن روی مدل‌های خاص انگشتر، مثل مدل حلقه را دارد. در این طرح، هنرمند رکاب‌ساز به ساخت حلقه به شکلی خاص می‌پردازد؛ به صورتی که فلز انگشتر به صورت چند بعدی و ظریف آماده می‌شود و نگینخانه‌ای در مرکز آن تعبیه می‌گردد که به راحتی نگین در آن جای می‌گیرد.