گوشواره عقیق

Agate Earrings

عقیق‌ها به دلیل خواص درمانی و معنوی بسیاری که دارند، یکی از محبوب‌ترین سنگ‌های به کار رفته در ساختار جواهراتی مانند گوشواره عقیق هستند. این سنگ‌ها معمولاً در قالب ژئودها (اشکال تخم‌مرغی) در طبیعت دیده می‌شوند. این ساختارها در واقع حفره‌های توخالی موجود در سنگ‌های رسوبی و آذرین هستند که با نفوذ محلول‌های هیدروترمال به درونشان و سپس رشد بلوری سیلیس از دیواره به سمت مرکز یا رشد لایه‌ای همه یا بخشی از آنها از عقیق پر می‌شود. ژئودها پس از شکسته شدن دارای لمس چرب یا مومی شکل بوده که نشانه حضور عقیق در بافت خود است.

نمایش یک نتیجه

تحویل فوری

عقیق‌ها به دلیل خواص درمانی و معنوی بسیاری که دارند، یکی از محبوب‌ترین سنگ‌های به کار رفته در ساختار جواهراتی مانند گوشواره عقیق هستند. این سنگ‌ها معمولاً در قالب ژئودها (اشکال تخم‌مرغی) در طبیعت دیده می‌شوند. این ساختارها در واقع حفره‌های توخالی موجود در سنگ‌های رسوبی و آذرین هستند که با نفوذ محلول‌های هیدروترمال به درونشان و سپس رشد بلوری سیلیس از دیواره به سمت مرکز یا رشد لایه‌ای همه یا بخشی از آنها از عقیق پر می‌شود. ژئودها پس از شکسته شدن دارای لمس چرب یا مومی شکل بوده که نشانه حضور عقیق در بافت خود است.