سرویس برلیان

Brilliant Set

سرویس برلیان یکی از زیباترین و کامل‌ترین جواهرات قابل استفاده طی تاریخ بوده است. این سرویس پوشیده از سنگ‌های الماس درخشنده‌ای است که با تراش برلیان به زیبایی و به کامل‌ترین شکل ممکن روی بدنه سرویس به کار رفته است، اما نام برلیان اولین بار در سال 1919 توسط مارسل تولکوفسکی با تراش الماسی با سطح مقطع گرد در راستای افزایش میزان بازتاب نور خروجی از الماس به جهان معرفی شد. در این تراش،  58 سطح بر بدنه‌ی الماس ایجاد شد که امروزه در دو هرم پایه و تاج قابل مشاهده است. تعداد، زاویه، شکل، ارتفاع و ... برش این سطوح طی تاریخ تغییرات بسیاری یافت تا به این ترتیب درخشش سنگ الماس به کار رفته در ساختار جواهر را صد چندان کند.

نمایش یک نتیجه

تحویل فوری
2,800,000 تومان

سرویس برلیان یکی از زیباترین و کامل‌ترین جواهرات قابل استفاده طی تاریخ بوده است. این سرویس پوشیده از سنگ‌های الماس درخشنده‌ای است که با تراش برلیان به زیبایی و به کامل‌ترین شکل ممکن روی بدنه سرویس به کار رفته است، اما نام برلیان اولین بار در سال 1919 توسط مارسل تولکوفسکی با تراش الماسی با سطح مقطع گرد در راستای افزایش میزان بازتاب نور خروجی از الماس به جهان معرفی شد. در این تراش،  58 سطح بر بدنه‌ی الماس ایجاد شد که امروزه در دو هرم پایه و تاج قابل مشاهده است. تعداد، زاویه، شکل، ارتفاع و ... برش این سطوح طی تاریخ تغییرات بسیاری یافت تا به این ترتیب درخشش سنگ الماس به کار رفته در ساختار جواهر را صد چندان کند.