طرح برگ

طرح برگ در زمره طرح‌هایی است که در آن هنرمند رکاب‌ساز لازم است با دقت فراوان، اشکالی را به شکل برگ‌های کوچک تا بزرگ روی فلز نقره پیاده کند. در این نوع طرح که معمولاً روی مدل‌ فیلی پیاده می‌شود، برگ‌هایی به شکل کاملاً طبیعی دور رکاب جای می‌گیرد و تصویری دلنشین را ایجاد می‌کند.

اما کار به همین جا خاتمه نمی‌یابد. در بعضی آثار، هنرمند رکاب‌ساز می‌کوشد جلوه برگ‌های ساخته شده در رکاب را بیشتر به تصویر بکشد. برای این کار از مخراجکاری با نگین‌های درخشان بهره می‌گیرد تا در میانه برگ‌ها جای گیرند و جلوه برگ‌های جای گرفته در بدنه رکاب را بیشتر نمایان سازند.

نمایش یک نتیجه

4,500,000 تومان

طرح برگ در زمره طرح‌هایی است که در آن هنرمند رکاب‌ساز لازم است با دقت فراوان، اشکالی را به شکل برگ‌های کوچک تا بزرگ روی فلز نقره پیاده کند. در این نوع طرح که معمولاً روی مدل‌ فیلی پیاده می‌شود، برگ‌هایی به شکل کاملاً طبیعی دور رکاب جای می‌گیرد و تصویری دلنشین را ایجاد می‌کند.

اما کار به همین جا خاتمه نمی‌یابد. در بعضی آثار، هنرمند رکاب‌ساز می‌کوشد جلوه برگ‌های ساخته شده در رکاب را بیشتر به تصویر بکشد. برای این کار از مخراجکاری با نگین‌های درخشان بهره می‌گیرد تا در میانه برگ‌ها جای گیرند و جلوه برگ‌های جای گرفته در بدنه رکاب را بیشتر نمایان سازند.