طرح دور اشک

طرح دور اشک در رده طرح‌هایی که معمولاً روی مدل فیلی پیاده می‌شود. در این طرح، بعضاً دو طرف نگین اشک‌هایی به صورت کاملاً همسان روی فلز نقره چکش‌خواری می‌شود، به گونه‌ای که قسمت بالایی اشک‌ها نگین را تا حدی در داخل نگینخانه مهار می‌کند. البته گاهی در این طرح، دورادور نگینخانه اشک‌هایی آماده می‌شوند تا جلوه‌ای دیگر از خود بر رکاب بر جای گذارند.

در هر حال آنچه در ساخت این طرح حائز اهمیت است، قواره‌ی اشک‌های ساخته شده است که باید به شکلی همسان و به زیبایی در بدنه رکاب جای گیرد و تصویری زیبا از خود در حول نگین بر جای گذارد.

نمایش دادن همه 5 نتیجه

تحویل فوری
تحویل فوری
تحویل فوری
3,200,000 تومان
تحویل فوری

طرح دور اشک در رده طرح‌هایی که معمولاً روی مدل فیلی پیاده می‌شود. در این طرح، بعضاً دو طرف نگین اشک‌هایی به صورت کاملاً همسان روی فلز نقره چکش‌خواری می‌شود، به گونه‌ای که قسمت بالایی اشک‌ها نگین را تا حدی در داخل نگینخانه مهار می‌کند. البته گاهی در این طرح، دورادور نگینخانه اشک‌هایی آماده می‌شوند تا جلوه‌ای دیگر از خود بر رکاب بر جای گذارند.

در هر حال آنچه در ساخت این طرح حائز اهمیت است، قواره‌ی اشک‌های ساخته شده است که باید به شکلی همسان و به زیبایی در بدنه رکاب جای گیرد و تصویری زیبا از خود در حول نگین بر جای گذارد.