طرح پولکی پروانه

طرح پولکی پروانه از جمله طرح‌های ترکیبی است که به طور معمول روی مدل‌های فیلی پیاده می‌شود. در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز با ظرافت و دقت پولک‌هایی بسان فلس ماهی را در ابعادی هم‌اندازه و دقیق در بافت فلز ایجاد می‌کند. پولک‌هایی تو خالی که گرداگرد نگین قرار می‌گیرند و نگین را در محاق خود فرو می‌برند تا نگین در میان رنگ سفید نقره جلوه بیشتری پیدا کند.

اما چنان که گفته شد در سبک این نوع طرح، فقط به طرح پولکی اکتفا نمی‌شود، چرا که هنرمند رکاب‌ساز تمثالی از پروانه با بال‌های باز را نیز در بدنه رکاب تعبیه ساخته است؛ پروانه‌ای که از قالبی همسان ساخته شده و به شکلی زیبا در بدنه رو به پایین رکاب جای گرفته و به طور کامل دور انگشت را می‌گیرد.

هنرمند رکاب‌ساز برای ساخت این طرح و پیاده کردن دو گونه متفاوت روی فلز، به دقت و ظرافت بی‌مانندی نیازمند است و لازم است در این کار تجربه و مهارت بسیار داشته باشد تا بتواند آنچنان که باید و شاید به پیاده کردن طرح مورد نظر خود بپردازد تا نگین تراش خورده در کنار این طرح جلوه خوشایندی از خود به نمایش گذارد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

6,800,000 تومان
تحویل فوری

طرح پولکی پروانه از جمله طرح‌های ترکیبی است که به طور معمول روی مدل‌های فیلی پیاده می‌شود. در این نوع طرح، هنرمند رکاب‌ساز با ظرافت و دقت پولک‌هایی بسان فلس ماهی را در ابعادی هم‌اندازه و دقیق در بافت فلز ایجاد می‌کند. پولک‌هایی تو خالی که گرداگرد نگین قرار می‌گیرند و نگین را در محاق خود فرو می‌برند تا نگین در میان رنگ سفید نقره جلوه بیشتری پیدا کند.

اما چنان که گفته شد در سبک این نوع طرح، فقط به طرح پولکی اکتفا نمی‌شود، چرا که هنرمند رکاب‌ساز تمثالی از پروانه با بال‌های باز را نیز در بدنه رکاب تعبیه ساخته است؛ پروانه‌ای که از قالبی همسان ساخته شده و به شکلی زیبا در بدنه رو به پایین رکاب جای گرفته و به طور کامل دور انگشت را می‌گیرد.

هنرمند رکاب‌ساز برای ساخت این طرح و پیاده کردن دو گونه متفاوت روی فلز، به دقت و ظرافت بی‌مانندی نیازمند است و لازم است در این کار تجربه و مهارت بسیار داشته باشد تا بتواند آنچنان که باید و شاید به پیاده کردن طرح مورد نظر خود بپردازد تا نگین تراش خورده در کنار این طرح جلوه خوشایندی از خود به نمایش گذارد.