مدل شش چنگ

مدل شش چنگ گونه‌ای از مدل رکاب‌های چنگ است که نسبت به مدل چهارچنگ درصد کمتری از رکاب‌های چنگ را شامل می‌شود. علت نامگذاری این رکاب با نام شش چنگ آن است که نگین در نگینخانه به وسیله شش چنگ تعبیه شده در رکاب مهار می‌شود؛ شش چنگی که می‌تواند به صورت مربعی، نوک تیز و ... نگین را حول خود نگاه دارد و بدین‌ترتیب در چند نقطه نگین و رکاب با هم اتصال داشته باشند. از این رو می‌توان گفت ساخت این مدل رکاب برای هنرمندان باتجربه آسان‌تر است، چرا که باید نگین به گونه‌ای در بدنه رکاب جای گیرد که از میان چنگ‌ها بیرون نیفتد.

نمایش یک نتیجه

2,800,000 تومان

مدل شش چنگ گونه‌ای از مدل رکاب‌های چنگ است که نسبت به مدل چهارچنگ درصد کمتری از رکاب‌های چنگ را شامل می‌شود. علت نامگذاری این رکاب با نام شش چنگ آن است که نگین در نگینخانه به وسیله شش چنگ تعبیه شده در رکاب مهار می‌شود؛ شش چنگی که می‌تواند به صورت مربعی، نوک تیز و ... نگین را حول خود نگاه دارد و بدین‌ترتیب در چند نقطه نگین و رکاب با هم اتصال داشته باشند. از این رو می‌توان گفت ساخت این مدل رکاب برای هنرمندان باتجربه آسان‌تر است، چرا که باید نگین به گونه‌ای در بدنه رکاب جای گیرد که از میان چنگ‌ها بیرون نیفتد.