مدل شیرازی

مدل شیرازی از جمله مدل‌های رکاب انگشتر نقره است که از مدل فیلی برگرفته شده است و نسبت به مدل فیلی و صفوی، درصد کمتری از ساخت رکاب‌ها را از آنِ خود می‌سازد. شاید تا به حال این سؤال برای شما پیش آمده باشد که: «چند درصد از رکاب‌ها در مدل شیرازی ساخته می‌شوند؟!» در پاسخ به این سؤال باید گفت این رکاب همراه با رکاب چهارچنگ، فقط 20 درصد از مدل رکاب‌ها را دربر می‌گیرند.

پایه رکاب شیرازی همان طور که گفته شد مدل فیلی است، اما با این تفاوت که این رکاب برعکس مدل فیلی، از دو تکه ساخته شده و حلقه اطراف نگین روی رکاب فیلی سوار شده است.

نمایش دادن همه 3 نتیجه


مدل شیرازی از جمله مدل‌های رکاب انگشتر نقره است که از مدل فیلی برگرفته شده است و نسبت به مدل فیلی و صفوی، درصد کمتری از ساخت رکاب‌ها را از آنِ خود می‌سازد. شاید تا به حال این سؤال برای شما پیش آمده باشد که: «چند درصد از رکاب‌ها در مدل شیرازی ساخته می‌شوند؟!» در پاسخ به این سؤال باید گفت این رکاب همراه با رکاب چهارچنگ، فقط 20 درصد از مدل رکاب‌ها را دربر می‌گیرند.

پایه رکاب شیرازی همان طور که گفته شد مدل فیلی است، اما با این تفاوت که این رکاب برعکس مدل فیلی، از دو تکه ساخته شده و حلقه اطراف نگین روی رکاب فیلی سوار شده است.